WAŻNE TELEFONY

UWAGA!

APEL

ZWIĄZKU GMIN PROKADO

O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prószków, Gminy Komprachcice i Gminy Dąbrowa
W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym prosimy
o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej.

Prosimy, aby w godzinach 17:00 – 23:00 wykorzystywać wodę wyłącznie do celów sanitarnych
i spożywczych, nie podlewać przydomowych ogródków i trawników, a także nie napełniać basenów.

Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci
i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Szanujmy wodę, aby była dostępna dla wszystkich Mieszkańców Gmin w tym trudnym okresie suszy
 i upałów.
Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy za wyrozumiałość.

Przewodniczący Zarządu
Sławomir Augustyniak
Związek Gmin Prokado