NOWE TARYFY GMINA PRÓSZKÓW

UBIKACJA TO NIE KOSZ NA ŚMIECI
16 marca, 2023
NOWE TARYFY GMINA DĄBROWA
12 marca, 2024

NOWE TARYFY GMINA PRÓSZKÓW

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 13a
ogłasza obowiązujące w Gminie Prószków od dnia 24.03.2024 r. do dnia 23.03.2025 r.
taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

1. Zaopatrzenie w wodę:(opłaty netto)
– opłata abonamentowa:5,00 zł/m-c
– opłata za dostarczoną wodę:4,48 zł/m3
2. Odprowadzanie ścieków:(opłaty netto)
– opłata abonamentowa: 
dla dostawców grupy 15,40 zł/m-c
dla dostawców grupy 25,40 zł/m-c
– opłata za odebrane ścieki: 
dla dostawców grupy 111,75 zł/m3
dla dostawców grupy 212,21 zł/m3

Grupa 1 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze bytowym i zbliżonym składzie

Grupa 2 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze przemysłowym

Na podstawie uchwały nr LIV/422/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 19 kwietnia 2023 r. obowiązują dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prószków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Prószkowie.