03.11.2020 r.

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2020 r., o godz. 10.00.

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówienie nr 598320-N-2020 z dnia 2020-11-03 r. r. - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia (jeśli dotyczy) - pobierz

Wzór umowy - pobierz
Załącznik do wzoru umowy (ochrona danych osobowych) - pobierz
Informacja z otwarcia ofert z dn. 17 11 2020 - pobierz


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 25.11.2020 - pobierz

07.11.2019 r.

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2019 r., o godz. 10.00.

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 615844-N-2019 z dnia 2019-11-07 r. - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia (jeśli dotyczy) - pobierz

Wzór umowy - pobierz
Załącznik do wzoru umowy (ochrona danych osobowych) - pobierz
Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.11.2019 - pobierz
Zawiadomienie z dnia 03.12.2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej - pobierz

07.11.2018 r.

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2018 r., o godz. 10.00.

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 641954-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz cenowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia (jeśli dotyczy) - pobierz

Wzór umowy - pobierz
Załącznik do wzoru umowy (ochrona danych osobowych) - pobierz

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.11.2018 - pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 26.11.2018 - pobierz

17.11.2017

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz cenowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Załącznik nr 6 Zobowiązanie do udostępnienia (jeśli dotyczy) - pobierz

Wzór umowy - pobierz
Informacja z otwarcia ofert dn. 04.12.2017 - pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 14.12.2017 - pobierz

DOSTAWA ENERGII NA ROK 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na zamówienie poniżej wartości 30 000 euro na: "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DĄBROWA, PRÓSZKÓW, OPOLE"

Termin składania ofert: do dnia 27.10.2017 r. do godz. 13:00.

UWAGA! Oferta musi być złożona w formie pisemnej (osobiście, przesłana za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera). Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe z dn. 19.10.2017 r. - pobierz

Formularz ofertowy z dn. 19.10.2017 - pobierz
Załącznik nr 1 Zestawienie punktów oraz szacunkowego rocznego zużycia energii - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie umowa/promesa z OSD - pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

DOSTAWA ENERGII NA ROK 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na zamówienie poniżej wartości 30 000 euro na: "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DĄBROWA, PRÓSZKÓW, OPOLE"

Termin składania ofert: do dnia 16.10.2017 r. do godz. 13:00.

UWAGA! Oferta musi być złożona w formie pisemnej (osobiście, przesłana za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera). Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Zestawienie punktów oraz szacunkowego rocznego zużycia energii - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie umowa/promesa z OSD - pobierz

Odpowiedzi na zapytania z dnia 06.10.2017 - pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

"Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie"

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz cenowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Wzór umowy - pobierz
Informacja z otwarcia ofert - pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz


WAŻNE TELEFONY