PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Aktualne godziny otwarcia PSZOK Boguszyce oraz PSZOK Prószków dostępne są na stronie gminy Prószków www.proszkow.pl w Zakładce „Odpady komunalne”

W przypadku kiedy mieszkaniec wytworzy więcej odpadów lub wytworzy odpady, które nie są odbierane od mieszkańca z terenu posesji będzie mógł oddać te odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych / w ramach opłaty /.

Zebrane w sposób selektywny odpady należy dostarczyć własnym środkiem transportu.

UWAGA! Wymagane okazanie dowodu osobistego


WAŻNE TELEFONY