WAŻNE TELEFONY

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM INDYWIDUALNYCH NUMERÓW RACHUNKÓW NA FAKTURACH WYSTAWIONYCH PRZEZ NASZ ZAKŁAD

OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R.

BĘDĄ DRUKOWANE INDYWIDUDALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH NA FAKTURACH.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY O WPŁATY NA INDYWIDUALNE NUMERY KONT BANKOWYCH.