DOSTAWA ENERGII NA ROK 2017

  DOSTAWA ENERGII NA ROK 2017

  Zapraszamy do złożenia oferty na zamówienie poniżej wartości 30 000 euro na:
  “DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DĄBROWA I GMINY PRÓSZKÓW”

  Termin składania ofert: do dnia 20.10.2016 r. do godz. 13:00.

  UWAGA! Oferta musi być złożona w formie pisemnej (osobiście, przesłana za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera). Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

  Dokumentacja przetargowa:
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Załącznik nr 1 Zestawienie punktów oraz szacunkowego rocznego zużycia energii
  Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków
  Załącznik nr 3 Oświadczenie umowa/promesa z OSD
  Zawiadomienie o wyborze oferty