Uwaga! Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – Gmina Prószków

Uwaga! Zmiana taryf zbiorowego odprowadzania ścieków – Gmina Dąbrowa
30 maja, 2018
Uwaga! Zmiana taryf zbiorowego odprowadzania ścieków – Gmina Dąbrowa
16 kwietnia, 2019

Uwaga! Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – Gmina Prószków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 13a

ogłasza obowiązujące w Gminie Prószków  

od dnia 30.05.2019 r. do dnia 29.05.2020 r.

taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 i zbiorowego odprowadzania ścieków

1. Zaopatrzenie w wodę: (opłaty netto)
– opłata abonamentowa: 4,00 zł/m-c
– opłata za dostarczoną wodę: 2,87 zł/m3
2. Odprowadzanie ścieków: (opłaty netto)
– opłata abonamentowa:  
dla dostawców grupy 1 4,40 zł/m-c
dla dostawców grupy 2 4,40 zł/m-c
– opłata za odebrane ścieki:  
dla dostawców grupy 1 7,01 zł/m3
dla dostawców grupy 2 7,56 zł/m3
Grupa 1 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze bytowym i zbliżonym składzie
Grupa 2 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze przemysłowym

 Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.