Uwaga! Zmiana taryf zbiorowego odprowadzania ścieków – Gmina Dąbrowa

Uwaga! Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – Gmina Prószków
30 maja, 2018
Uwaga! Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – Gmina Prószków
16 kwietnia, 2019

Uwaga! Zmiana taryf zbiorowego odprowadzania ścieków – Gmina Dąbrowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 13a

ogłasza obowiązujące w Gminie Dąbrowa

od dnia 30.05.2018 r. do dnia 29.05.2019 r.

taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków

Odprowadzanie ścieków: netto
– opłata za odebrane ścieki:
dla dostawców grupy 1   6,90 zł/m3
dla dostawców grupy 2 11,65 zł/m3
– opłata abonamentowa:
dla dostawców grupy 1 3,00 zł/m-c
dla dostawców grupy 2

 

3,00 zł/m-c
Grupa 1 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze bytowo-komunalnym
Grupa 2 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze przemysłowym

  Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.