Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Prószków
27 kwietnia, 2017
KOMUNIKAT „PROKADO” – OKRESOWE PŁUKANIE SIECI
23 maja, 2017

Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 13a

ogłasza obowiązujące w Gminie Dąbrowa

od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.05.2018 r.

taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków

Odprowadzanie ścieków: netto
– opłata za odebrane ścieki:
dla dostawców grupy 1   6,90 zł/m3
dla dostawców grupy 2 11,65 zł/m3
– opłata abonamentowa:
dla dostawców grupy 1 (wodomierz główny) 2,20 zł/m-c
dla dostawców grupy 2 (wodomierz główny) 2,20 zł/m-c
dla dostawców grupy 1 (wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą) 2,20 zł/m-c
dla dostawców grupy 2 (wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą) 2,20 zł/m-c
Grupa 1 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze bytowo-komunalnym
Grupa 2 – dostawcy dostarczający ścieki o charakterze przemysłowym
Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, będących posiadaniu przedsiębiorstwa
koszt przeprowadzenia prób technicznych wykonanego przyłącza kanalizacyjnego (koszt odbioru) 107,49 zł
  Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.