SZANOWNI MIESZKAŃCY W związku z koniecznością wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów u źródła
ZGKIM SP. Z O.O. w Prószkowieprzekazuje Państwu podstawowe informacje związane z wprowadzeniem selektywnej zbiórki Odpady będą odbierane od Państwa w specjalnie przygotowanych workach, na których znajdować się będą nadruki z informacją co można wrzucić do danego worka.

Wymienione powyżej grupy odpadów należy wrzucać do opisanych i przeznaczonych do tego celu worków. Wrzucane butelki opakowania z kartonów tworzyw sztucznych powinny być zgniatane, przebijane, przecinane, itp. w celu ograniczenia zajmowanego miejsca (pojemności). Wrzucane odpady powinny być również w miarę możliwości pozbawione zabrudzeń pochodzenia obcego.

W najbliższym czasie dostarczone zostaną Państwu harmonogramy odbioru worków z odpadami w poszczególnych sołectwach. W przypadku stwierdzenia innej aniżeli określonej w opisie zawartości worka, pracownik ZGKIM SP. Z O.O. może odmówić odbioru worka. Zgodnie z prowadzoną polityką ekologiczną, odpowiedzialnością za nasze otoczenie obarczeni jesteśmy my sami, tzn. od każdego mieszkańca zależy to jak będzie wyglądało to najbliższe i to dalsze środowisko, w którym żyjemy i poruszamy się na co dzień. Selektywna zbiórka odpadów jest jedną z najskuteczniejszych form ograniczania ilości powstających odpadów.Stosowanie takiej metody w praktyce okazuje się łatwe i proste. Jedynym koniecznym warunkiem wspólnego działania na rzecz utrzymania czystości oraz powodzenia proponowanych działań jest osobiste zaangażowanie się każdego mieszkańca oraz poważne potraktowanie problemu, który dotyczy nas.

Apelujemy do każdego mieszkańca, dużego, małego, starszego, młodszego o wspólne zaangażowanie się w akcję selektywnego zbierania odpadów.

Każda Państwa przekazana informacja (nawet anonimowa) o zaobserwowanej nieprawidłowości związanej z odpowiednim gospodarowaniem śmieciami, ściekami oraz wodą przyczyni się do obniżenia ponoszonych przez nas kosztów i skuteczniejszego działania.

WAŻNE TELEFONY