About

Przetarg nieograniczony na zadanie

"Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie"

Dokumentacja przetargowa:

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz cenowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Wzór umowy - pobierz
Wniosek o zawarcie umowy - dostawa wody - pobierz
Informacja z otwarcia ofert - pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

Przetarg nieograniczony

DOSTAWA ENERGII NA ROK 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na zamówienie poniżej wartości 30 000 euro na: "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DĄBROWA I GMINY PRÓSZKÓW"

Termin składania ofert: do dnia 20.10.2016 r. do godz. 13:00.

UWAGA! Oferta musi być złożona w formie pisemnej (osobiście, przesłana za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera). Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja przetargowa:

Zapytanie ofertowe - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Zestawienie punktów oraz szacunkowego rocznego zużycia energii - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie umowa/promesa z OSD - pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

Przetarg nieograniczony

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zapraszamy do złożenia oferty na zamówienie poniżej wartości 30 000 euro na "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY PRÓSZKÓW". Termin składania ofert: do dnia 12.11.2014 r. do godz. 13:00.

Dokumentacja przetargowa:

Zapytanie ofertowe - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 - zestawienie punktów oraz szacunkowego zużycia energii - pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 - oświadczenie umowa z OSD - pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

Przetarg nieograniczony

Dostawa oleju napędowego

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie ".

Prezes Zarządu ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie

Numer ogłoszenia: 171759 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015

Dokumentacja przetargowa:

Zapytanie ofertowe - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz cenowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie Art. 22 - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Wzór umowy - pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 08.12.2015r. - pobierz


WAŻNE TELEFONY