Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Prószków

Wytyczne montażu nowych wodomierzy ogrodowych
29 marca, 2017
Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dąbrowa
8 maja, 2017

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Prószków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Prószkowie,  ul. Daszyńskiego 13a

ogłasza obowiązujące w Gminie Prószków  

od dnia 04.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków

1. Zaopatrzenie w wodę: (opłaty netto)
– opłata abonamentowa: 4,00 zł/miesiąc
– opłata za dostarczoną wodę: 2,83 zł/m3
2. Odprowadzanie ścieków: (opłaty netto)
– opłata abonamentowa: 4,00 zł/miesiąc
– opłata abonamentowa za wodomierz dodatkowy, mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej: 2,16 zł/miesiąc
– opłata za odebrane ścieki: 6,88 zł/m3

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących

w posiadaniu przedsiębiorstwa

Koszt odbioru przyłącza wodociągowego 105,00 zł netto
Koszt odbioru przyłącza kanalizacyjnego 105,00 zł netto
  Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.