Przetarg

DOSTAWA ENERGII NA ROK 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na zamówienie poniżej wartości 30 000 euro na: "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DĄBROWA, PRÓSZKÓW, OPOLE"

Termin składania ofert: do dnia 27.10.2017 r. do godz. 13:00.

UWAGA! Oferta musi być złożona w formie pisemnej (osobiście, przesłana za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera). Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja przetargowa:

Zapytanie ofertowe z dn. 19.10.2017 r. - pobierz

Formularz ofertowy z dn. 19.10.2017 - pobierz
Załącznik nr 1 Zestawienie punktów oraz szacunkowego rocznego zużycia energii - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie umowa/promesa z OSD - pobierz

Przetarg

DOSTAWA ENERGII NA ROK 2018

Zapraszamy do złożenia oferty na zamówienie poniżej wartości 30 000 euro na: "DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRÓSZKOWIE, BIURA I WARSZTATÓW W PRÓSZKOWIE, PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DĄBROWA, PRÓSZKÓW, OPOLE"

Termin składania ofert: do dnia 16.10.2017 r. do godz. 13:00.

UWAGA! Oferta musi być złożona w formie pisemnej (osobiście, przesłana za pomocą tradycyjnej poczty lub kuriera). Oferty przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja przetargowa:

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Zestawienie punktów oraz szacunkowego rocznego zużycia energii - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie umowa/promesa z OSD - pobierz

Odpowiedzi na zapytania z dnia 06.10.2017 - pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

Przetarg

"Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prószkowie"

Dokumentacja przetargowa:

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 1 Formularz cenowy - pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków - pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 5 Oświadczenie - grupa kapitałowa - pobierz
Wzór umowy - pobierz
Wniosek o zawarcie umowy - dostawa wody - pobierz
Informacja z otwarcia ofert - pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz


WAŻNE TELEFONY